2017

Vacatures, werk en werkbegeleiding: de jeugdbescherming

Wat is jeugdbescherming? Jeugdbescherming kan en wordt doorgaans opgelegd door de rechter. Een kind wordt dan onder toezicht geplaatst als vrijwillige en / of vrijblijvende hulp niet meer helpt bij de opvoeding. Bij jeugdbescherming draait alles om het kind. Het kind staat centraal en men tracht de minderjarige zo goed als mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt doorgaans door de hiervoor aangewezen jeugdbeschermer.  Een jeugdbescherming vacature is dan ook geen gemakkelijk te vervullen vacature.