Vacatures, werk en werkbegeleiding: de jeugdbescherming

Wat is jeugdbescherming?

Jeugdbescherming kan en wordt doorgaans opgelegd door de rechter. Een kind wordt dan onder toezicht geplaatst als vrijwillige en / of vrijblijvende hulp niet meer helpt bij de opvoeding. Bij jeugdbescherming draait alles om het kind. Het kind staat centraal en men tracht de minderjarige zo goed als mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt doorgaans door de hiervoor aangewezen jeugdbeschermer.  Een jeugdbescherming vacature is dan ook geen gemakkelijk te vervullen vacature. Aangezien het hier vaak om  uitgebreide en intensieve opvang van kinderen die onder jeugdbescherming vallen betreft, worden er vaak uitgebreide profielensearches uitgezet. Zo probeert men telkens de juiste personen te koppelen aan deze uitstaande vacatures. Jeugdbescherming vacatures zijn dan ook vaak te vinden maar moeilijk te bemannen. 

Functieomschrijving jeugdbeschermer
Wat is de basisfunctie van jeugdbescherming:

  • Voogd zijn van het kind in nood
  • Samenwerking bevorderen met de ouders van het kind in nood
  • Alle belangen van het kind in nood behartigen
  • Zorgen voor de nodige professionele hulp om het kind te steunen

Wat doet een jeugdbeschermer allemaal ter ondersteuning van de opvoeding van het kind:

  • Proberen het contact te herstellen en ouders op hun verantwoordlijkheden te wijzen voor de opvoeding van hun kinderen
  • Het herkennen van de signalen van kindermishandeling en actie ondernemen om de veiligheid van het kind te garanderen
  • Toezicht houden op het ganse proces
  • Samenwerken met de instellingen die hulp kunnen bieden en de verschillende scholen


Jeugdbescherming: welke kennis heeft men nodig?

Een jeugdbeschermer moet alle juridische aspecten van de Wet op de Jeugdzorg kennen.  Hij moet kennis hebben van effectieve interventies, opvoedingspatronen, diagnostische instrumenten. Hij moet kunnen omgaan met ontwikkelingsstoornissen en deviant gedrag. Zo moet hij ook op de hoogte zijn van de verschillende waarden en normen bij andere culturen. Hij moet kunnen omgaan met conflicten. Tevens heeft hij ook een aantal administratieve taken en uitvoeringen zoals beheer van financiën, het beheer van het elektronisch dossier van het kind. Ook moet hij de nodige doorverwijzingen kunnen doen door middel van kennis van de bepaalde instellingen, gespecialiseerde centra enz. Dit is allemaal in het belang van het kind. Het diploma van een jeugdbeschermer is een diploma in de Pedagogiek of aanverwanten.

Soorten jeugdbeschermer

Medewerker jeugdbescherming bij een jeugdreclasseringsmaatregel: Hier helpt de medewerker jongeren van 12 tot 18 jaar begeleiden die een straf hebben gekregen omwille van een strafbaar feit dat ze gepleegd hebben. Zo worden er afspraken gemaakt tussen de ouders en de jongere (in kwestie) om uit deze situatie te komen. Er wordt ook nagegaan dat de jongere opnieuw naar school gaat.

Op zoek naar openstaande vacatures in de Jeugdbescherming? Kijk dan eens op Advizo


Delen